دانلود سریال Suits
 • زبان :
   en_US
 • زیرنویس فارسی : دارد

  خلاصه داستان : : سریال Suits روایت «مایک» جوانی نابغه است که از دانشگاه اخراج شده و روزگار خود را با فروش مواد می گذراند و ناگهان در یکی از معامله های خود هنگامی که از دست پلیس در حال فرار است خود را در میان مصاحبه ای برای گرفتن یک شغل می بیند، آن شغل چیزی نیست جز دستیاری یکی از بزرگترین وکلای آمریکا «هاروی اسپکتر». با اینکه مایک هیچ تحصیلاتی ندارد اما با نبوغ خارق العاده خود هاروی را مجبور به انتخاب خود می کند اما …

  باکس دانلود


  فصل اول

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 01 _ کیفیت 480p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 02 _ کیفیت 480p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 03 _ کیفیت 480p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 04 _ کیفیت 480p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 05 _ کیفیت 480p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 06 _ کیفیت 480p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 07 _ کیفیت 480p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 08 _ کیفیت 480p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 09 _ کیفیت 480p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 10 _ کیفیت 480p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 11 _ کیفیت 480p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 12 _ کیفیت 480p

  دانلود زیرنویس دانلود زیرنویس  فصل سوم

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 01 _ کیفیت 480p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 02 _ کیفیت 480p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 03 _ کیفیت 480p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 04 _ کیفیت 480p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 05 _ کیفیت 480p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 06 _ کیفیت 480p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 07 _ کیفیت 480p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 08 _ کیفیت 480p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 09 _ کیفیت 480p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 10 _ کیفیت 480p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 11 _ کیفیت 480p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 12 _ کیفیت 480p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 13 _ کیفیت 480p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 14 _ کیفیت 480p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 15 _ کیفیت 480p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 16 _ کیفیت 480p

  دانلود زیرنویس دانلود زیرنویس  فصل پنجم

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 01 _ کیفیت 480p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 02 _ کیفیت 480p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 03 _ کیفیت 480p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 04 _ کیفیت 480p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 05 _ کیفیت 480p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 06 _ کیفیت 480p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 07 _ کیفیت 480p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 08 _ کیفیت 480p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 09 _ کیفیت 480p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 10 _ کیفیت 480p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 11 _ کیفیت 480p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 12 _ کیفیت 480p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 13 _ کیفیت 480p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 14 _ کیفیت 480p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 15 _ کیفیت 480p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 16 _ کیفیت 480p

  ===================

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 01 _ کیفیت 720p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 02 _ کیفیت 720p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 03 _ کیفیت 720p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 04 _ کیفیت 720p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 05 _ کیفیت 720p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 06 _ کیفیت 720p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 07 _ کیفیت 720p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 08 _ کیفیت 720p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 09 _ کیفیت 720p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 10 _ کیفیت 720p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 11 _ کیفیت 720p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 12 _ کیفیت 720p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 13 _ کیفیت 720p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 14 _ کیفیت 720p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 15 _ کیفیت 720p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 16 _ کیفیت 720p

  دانلود زیرنویس دانلود زیرنویس  فصل هفتم

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 01 _ کیفیت 480p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 02 _ کیفیت 480p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 03 _ کیفیت 480p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 04 _ کیفیت 480p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 05 _ کیفیت 480p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 06 _ کیفیت 480p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 07 _ کیفیت 480p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 08 _ کیفیت 480p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 09 _ کیفیت 480p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 10 _ کیفیت 480p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 11 _ کیفیت 480p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 12 _ کیفیت 480p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 13 _ کیفیت 480p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 14 _ کیفیت 480p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 15 _ کیفیت 480p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 16 _ کیفیت 480p

  ===================

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 01 _ کیفیت 720p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 02 _ کیفیت 720p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 03 _ کیفیت 720p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 04 _ کیفیت 720p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 05 _ کیفیت 720p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 06 _ کیفیت 720p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 07 _ کیفیت 720p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 08 _ کیفیت 720p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 09 _ کیفیت 720p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 10 _ کیفیت 720p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 11 _ کیفیت 720p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 12 _ کیفیت 720p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 13 _ کیفیت 720p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 14 _ کیفیت 720p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 15 _ کیفیت 720p

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 16 _ کیفیت 720p

  ===================

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 01 _ کیفیت 720p [نسخه کم حجم x265]

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 02 _ کیفیت 720p [نسخه کم حجم x265]

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 03 _ کیفیت 720p [نسخه کم حجم x265]

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 04 _ کیفیت 720p [نسخه کم حجم x265]

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 05 _ کیفیت 720p [نسخه کم حجم x265]

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 06 _ کیفیت 720p [نسخه کم حجم x265]

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 07 _ کیفیت 720p [نسخه کم حجم x265]

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 08 _ کیفیت 720p [نسخه کم حجم x265]

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 09 _ کیفیت 720p [نسخه کم حجم x265]

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 10 _ کیفیت 720p [نسخه کم حجم x265]

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 11 _ کیفیت 720p [نسخه کم حجم x265]

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 12 _ کیفیت 720p [نسخه کم حجم x265]

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 13 _ کیفیت 720p [نسخه کم حجم x265]

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 14 _ کیفیت 720p [نسخه کم حجم x265]

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 15 _ کیفیت 720p [نسخه کم حجم x265]

  دانلود با لینک مستقیم قسمت 16 _ کیفیت 720p [نسخه کم حجم x265]

  دانلود زیرنویس دانلود زیرنویس


  • 20 دیدگاه
  • پنج شنبه اسفند ۲, ۱۳۹۷

  20
  دیدگاه بگذارید

  17 Comment threads
  3 Thread replies
  0 Followers
   
  Most reacted comment
  Hottest comment thread
  15 Comment authors
    Subscribe  
  newest oldest most voted
  Notify of
  مجتبی

  سلام
  قسمت‌های ۱۵ و ۱۶ سری ششم بر روی سایت قرار ندارد؟!

  mohsen

  سلام وخسته نباشید از زحمات شما قسمت ۱۱فصل هفت کی میاد

  ابراهیم

  ایا فصل ۷ همین ۱۰ قسمت است یا بیشتر

  SANAZ

  سلام
  پس چرا زیرنویس ها فعال نمیشه

  majid

  تاریخ هفتگی داره پخش این سریال اگه داره کیه؟

  فیروزه

  سلام فصل هفت بافی قسمتهاش هنوز نیومده؟

  مینو

  سلام
  چرا باقی قسمتهای فصل هفتم اضافه نمیشه؟

  ebi

  jan amvated bezar edamsho mordam

  ebi

  toro khoda j bede hade aqaal bego key miad

  ebi

  aqa key miad qesmat jadid enqadarcm mizaram j bedi

  حانیه

  قسمت یازده اومده بزارید لطفا

  ebi

  aqa emroz dare qesmate 11 pakhash mishe ma montazerim

  روز

  با سلام
  اپیزود ۱۳ فصل ۷ اومده اگه لطف کنید ممنون میشم

  امیرحسین

  زیرنویس قسمت ۱۵ و ۱۶ از فصل ۷ نیست.
  لطفا پیگیری شود. با تشکر

  مژگان

  متشکرم.

  امیر

  فصل هشتم هم اومد یکم پیگیر باشید سایتتون خیلی فعالیتش پایینه

  احسان

  ممنون از سایتتون و زحماتی که برای بالا نگه داشتن سایت و به روز نگه داشتنش میکشید
  تنها دلیلی که کامنت میزارم اینه که خیلی وقت ها آدم به عنوان مدیر سایت ممکنه امار بازدید مختلف رو ببینه ولی یه دونه کامنت هم نباشه و اگر هم کامنتی هست اعتراض و داد و بیداده
  خواستم خسته نباشید بگم امیدوارم براتون درامد مالی و اهدافی که از راه اندازی سایت داشتید به وقوع بپوینده